TOWARZYSTWO
TEOLOGÓW
DOGMATYKÓW

skupia środowisko polskich teologów katolickich specjalizujących się w dogmatyce

powiadom znajomych...

informacje

TTD powstało poprzez przekształcenie Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich przy KEP w stowarzyszenie. Konferencja Episkopatu Polski na 335 Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku zatwierdziła Statut Towarzystwa Teologów Dogmatyków na czas nieokreślony. Tym samym KEP nadała Towarzystwu Teologów Dogmatyków, jako prywatnemu stowarzyszeniu wiernych, działającemu na terenie Polski kościelną osobowość prawną w rozumieniu kan. 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

WŁADZE TOWARZYSTWA

prezes:

ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (WT US, Koszalin)

wiceprezes: 

dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz prof. UWM (WT UWM, Olsztyn)

sekretarz/skarbnik: 

ks. dr Bogdan Kulik MSF (WT UAM, Kazimierz Biskupi)

członkowie: 

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław)

ks. dr hab. Tomasz Nawracała prof. UAM (WT UAM, Poznań)

komisja rewizyjna: 

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE (UPJPII, Kraków)

ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński prof. UMK (WT UMK, Toruń)

ks. dr Mariusz Jagielski (WT US, Gorzów Wielkopolski) 


Wcześniejsze zarządy:

2017-2023

prezes:
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UPJPII, Kraków)
wiceprezes:
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)
sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzW (ASzW, Warszawa)
członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL, Lublin)
ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (UPJPII, Tarnów

2014-2017

Prezes:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, prof. zw. UKSW (Radom)
Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)
Sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Marek Jagodziński (KUL - Radom)
Członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Proniewski (Białystok)


2011 - 2014
Prezes:
ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, prof. PFT (Wrocław)
Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)
Sekretarz/skarbnik:
ks. dr Andrzej Choromański (Warszawa- Łomża)
Członkowie:
ks. dr Robert Woźniak (Kraków)
ks. dr Andrzej Proniewski (Białystok)
 
- 2011
Prezes:
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Wiceprezes:
ks. dr hab. Krzysztof Guzowski prof. KUL
Sekretarz, skarbnik:
ks. dr Grzegorz Barth
Członkowie:
ks. bp dr hab. Andrzej Czaja prof. KUL
ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk

CZŁONKOWIE

Zainteresowanych członkostwem prosimy o wypełnienie deklaracji (wymagana rekomendacja dwóch członków) i przesłanie jej na adres Towarzystwa.

Deklaracja członkowska

członkowie honorowi

bp dr Białogłowski Edward
bp dr hab. Budzik Stanisław
bp dr Cisło Mieczysław
ks. dr Dunajski Antoni
ks. dr Dylus Franciszek
ks. dr hab. Karwacki Roman
ks. prof. dr hab. Liszka Piotr CMF
ks. dr Ludwisiak Tomasz SJ
bp prof. dr hab. Napierała Stanisław

o. prof. dr hab. Napiórkowski Stanisław Celestyn OFM Conv.
abp prof. dr hab. Nossol Alfons 
abp prof. dr hab. Ozorowski Edward
ks. prof. dr hab. Parzyszek Czesław
o. prof. dr hab. Salij Jacek OP
ks. dr Siudy Teofil
ks. dr Sowa Władysław
ks. prof. dr hab. Szymik Jerzy
ks. dr Szymona Wiesław OP
bp dr Wilski Teofil
bp prof. dr hab. Wojtkowski Julian 

członkowie zwyczajni

ks. dr. Adamczyk Marek SVD
ks. dr hab. Babiński Jarosław
ks. dr hab. Bachanek Grzegorz
ks. dr Baran Wojciech Dariusz
ks. dr hab. Bartosik Grzegorz OFM Conv.
o. dr hab. Blaza Marek Jerzy SJ
ks. prof. dr hab. Bokwa Ignacy
ks. dr Bondzio Tomasz
ks. prof. dr hab. Bujak Janusz
ks. mgr lic Calore Giacomo
ks. dr Choromański Andrzej
ks. dr Chrzęstek Mirosław Piotr
ks. mgr lic. Chrzęstek Tomasz Jan
ks. dr Chyła Janusz
bp dr hab. Czaja Andrzej, prof. UO
dr Czura Tomasz
ks. dr hab. Dąbrowski Wiesław
abp dr Depo Wacław
ks. dr hab. Drzyżdżyk Szymon
dr Dudek – Kowalska Agnieszka
ks. dr Dudkiewicz Mateusz
ks. dr Duszek Kamil Edward
ks. dr Dziedzina Waldemar Piotr SMA
ks. prof. dr hab. Ferdek Bogdan
dr Ficoń Marta
ks. dr Froniewski Jacek Adam
ks. prof. dr hab. Gardocki Dariusz SJ
ks. dr Gąsecki Krzysztof
mgr lic. Giglok Marta
ks. prof. dr hab. Glaeser Zygfryd
ks. mgr Godlewski Karol Kajetan
o. dr Golubiewski Michał OP
ks. prof. dr hab. Góźdź Krzysztof
ks. dr Grabowski Jarosław
dr Halkowicz Katarzyna
ks. dr Jagielski Mariusz
ks. prof. dr hab. Jagodziński Marek
ks. dr Jaros Dariusz
ks. prof. dr hab. Jaskóła Piotr
ks. dr Jasina Paweł
ks. dr hab. Jaśkiewicz Sylwester
ks. dr Jaźniewicz Wojciech
bp dr Jezierski Jacek
ks. dr Jędrzejczyk Grzegorz
ks. prof. dr hab. Kałużny Tadeusz SCJ
ks. prof. dr hab. Kantyka Przemysław  

ks. mgr lic. Kapłon Szymon Piotr
ks. dr hab. Kasprzak Artur
ks. dr hab. Kempa Jacek
ks. dr hab. Kiejkowski Paweł
ks. dr hab. Klejnowski-Różycki Dariusz
ks. dr Koc Paweł
ks. dr Kocoł Mariusz Mateusz
ks. dr Koclęga Jan
o. dr hab. Kośla Romuald Henryk OFM
ks. dr hab. Kowalczyk Mirosław
ks. prof. dr hab. Kowalczyk Marian SAC
ks. dr Kowalczyk Dariusz SJ, prof. PUG
mgr Kowalczyk Wojciech
ks. dr hab. Kozakiewicz Stanisław
ks. dr hab. Król Remigiusz
ks. prof. dr hab. Królikowski Janusz
dr Krupka Aneta
dr Krysiak Iwona
ks. dr hab. Krzemiński Krzysztof
ks. prof. dr hab. Kubacki Zbigniew SJ
ks. dr Korwin-Gronkowski Arkadiusz
ks. dr Kulik Bogdan MSF
ks. dr Kumala Janusz MIC
o. prof. dr hab. Kupczak Jarosław OP
ks. dr Kwiatkowski Bogusław
ks. dr Lasek Adam
ks. dr hab. Lekan Janusz
ks. prof. dr hab. Lewandowski Jerzy
ks. dr hab. Lipniak Jarosław
bp dr Marczak Marek
ks. mgr lic. Mętlewicz Krzysztof
ks. prof. dr hab. Moskałyk Jarosław
ks. dr Mudrak Łukasz
s. dr Murawska Anna
ks. dr hab. Nadbrzeżny Antoni
o. prof. dr hab. NapiórkowskiAndrzej OSPE
ks. dr Nastałek Julian
ks. dr Naumowicz Cezary
ks. dr hab. Nawracała Tomasz
ks. dr hab. Neumann Jacek
ks. prof. dr hab. Niewiadomski Józef
ks. dr Nowacki Wojciech
ks. dr Ora Krzysztof
ks. prof. dr hab. Ozorowski Mieczysław
dr hab. Parzych-Blakiewicz Katarzyna  

ks. dr hab. Pater Dariusz
ks. dr hab. Pawłowski Sławomir SAC
ks. dr hab. Pek Kazimierz
s. dr Pędrak Anna Justyna
ks. dr Pielka Paweł Grzegorz
ks. dr Podlaszczak Janusz
dr Popiołek Piotr Sebastian
ks. dr hab. Porada Rajmund
ks. dr Porosło Krzysztof Konrad
o. dr hab. Praśkiewicz Szczepan OCD
ks. dr hab. Proniewski Andrzej
ks. dr Ptak Robert SCJ
ks. prof. dr hab. Rabiej Stanisław
ks. dr Raczyński-Rożek Maciej
mgr lic. Rogula Krzysztof
ks. dr hab. Rossa Piotr
dr Rynkowski Robert
ks. dr Rzymski Jarosław
o. dr Samulnik Tomasz OP
ks. dr Sawa Przemysław
ks. dr Sękowski Piotr
ks. dr Słowak Karol
dr hab. Smentek Izabella Małgorzata
ks. dr hab. Smuniewski Cezary
ks. dr Strzelczyk Grzegorz
o. dr hab. Strumiłowski Jan Paweł OP
ks. prof. dr hab. Szczurek Jan Daniel
mgr lic. Szlanta Krzysztof Marek
ks. dr Szypa Mariusz
ks. dr Śledziewski Sławomir
ks. dr Tkaczyk Łukasz Jerzy
ks. dr Tokarek Sławomir
ks. dr Trojanowski Mariusz
bp dr Tyrawa Jan
o. dr Uniżycki Mariusz OFM
ks. dr Vintou Yauhen
ks. prof. dr hab. Warzeszak Józef
o. dr Wielgosz Karol OP
ks. dr Wiśniewski Krzysztof Zenon
o. dr Wiśniewski Łukasz OP
o. dr hab. Wojtczak Adam OMI
ks. prof. dr hab. Wołyniec Włodzimierz
ks. dr hab. Woźniak Robert
dr Wójcik Edwin
dr hab. Zatwardnicki Sławomir
dr Zborowski Michał


aktualności

z Facebooka (https://www.facebook.com/dogmatycy/)


8. Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne
Dziecko w rodzinie. 

Poszukiwanie integralnej platformy 
dla badań familiologicznych
12.06.2024, godz. 9.50-16.30
Google Meet: https://meet.google.com/rrm-exyg-qhs

PROGRAM
http://uwm.edu.pl/msf/

ZJAZDY (konferencje) Towarzystwa

(w ich ramach odbywają się też walne zebrania TTD)


CZY TEOLOGIA POTRZEBUJE FILOZOFII? JAKIEJ FILOZOFII? 
WT UMK W TORUNIU, 16-18 WRZEŚNIA 2019
PONIEDZIAŁEK (16 września)
Przyjazd i zakwaterowanie
17.00 – Msza Święta – dla chętnych
18.00 – kolacja
18.30 – zebranie TTD
- sprawozdanie zarządu TTD za ubiegły rok
- dyskusja nad wspólnymi projektami TTD
- wieczór integracyjny: Co nowego w teologii dogmatycznej? (okazja do zaprezentowania własnych badań, monografii, ważnych książek …)
WTOREK (17 września)
8.00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego – ks. bpa dra hab. Wiesława Śmigla
9.00 – śniadanie
Sesja I: Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK (UMK, Toruń);
ks. dr Sławomir Kunka (UMK, Toruń)
9.45 – 10.30 – „Czy Objawienie biblijne proponuje (zawiera) konkretną filozofię?” – o. prof. Gregory Tatum OP (Angelicum, Rzym)
10.30 – 11.15 – „Filozofia a teologia u Ojców” – ks. prof. Gulio Maspero (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym)
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.20 – „Czy metafizyka jest konieczna w teologii? Jaka metafizyka?” – o. prof. Thomas J. White OP (Angelicum, Rzym)
12.20 – 13.15 – dyskusja
13.15 – obiad
14.30 – blok rekreacyjno-integracyjny z kolacją


ŚRODA (18 września)
8.00 – Msza Święta koncelebrowana
9.00 – śniadanie
Sesja II: Prowadzenie: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (UMK, Toruń)
9.45 – 10.30 – „Linie podziału w teologii po Soborze Watykańskim Drugim” – prof. Tracy Rowland (Notre Dame University, Sydney)
10.30 – 11.15 – „Personalistyczny zwrot w teologii. Próba bilansu” – ks. prof. Jose Granados (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Rzym)
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.20 – „Szanse i problemy teologii post-metafizycznej” – ks. prof. Robert Woźniak (UP JP II, Kraków)
12.20 – 13.00 – dyskusja
13.00 – podsumowanie sympozjum
13.15 – obiad


Poprzednie zjazdy/konferencje:

 1. KRAKÓW 2018
  17-19 września.   Źródło teologii: Pismo święte w Tradycji
 2. LUBLIN 2017
  18-20 września, Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami
 3. ŚWIDNICA 2016
  12-14 września, Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fenomenów religijnych
 4. BYDGOSZCZ 2015
  21-23 września, Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej 
 5. RZESZÓW 2014
  15-17 września, Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności 
 6. ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH 2013
  16-18 września, Duch Kościoła – Kościół Ducha
 7. BIAŁYSTOK 2012
  17-19 września, Człowieczeństwa Boga
 8. PELPLIN 2011
  19-21 września, Problem teologii ponowoczesności
 9. POZNAŃ 2010
  16 września (w ramach VIII Kongresiu Teologów Polskich)
 10. ZAMOŚĆ 2009
  22-24 września, Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia
 11. KOSZALIN 2008
  16-19 września, Teologia polska na przyk ładzie twórczości ks. prof. dr. hab. Czesława Stanisława Bartnika
 12. POZNAŃ 2007
  20-22 września, Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła. Teologia znaków czasu 
 13. WROCŁAW 2006
  20-22 września, Perspektywy polskiej teologii – specyfika merytoryczna i metodologiczna teologii
przejdź do czasopisma

Teologia w Polsce

Czasopismo (półrocznik)
Towarzystwa Teologów Dogmatyków
dostępne jest on-line w wersji pełnotekstowej.

Adres

ks. prof. dr hab. Janusz Bujak
ul. Seminaryjna 2
75-817 Koszalin

Kontakt

Email: 
jbujak@koszalin.opoka.org.pl